Hestens Fordøjelsessytem

Hestens sundhed afhænger i høj grad af et optimalt fordøjelsessystem. Er hestens fordøjelsessystem ikke velfungerende vil det kunne medvirke til negative følger såsom eksempelvis sandophobning i tarmene, ”efterløb”, dårligt immunforsvar eller nedsat præstationsevne.

Modsætningen mellem hvordan hesten er bygget til at indtage foder på og den måde moderne hestehold ofte medvirker, at der fodres på gør, at der hele tiden gås på kompromis med hestens tarmsystem. Derfor er det væsentligt at man i sin håndtering af hestene hele tiden tænker over, hvordan man kan fodre så naturligt som muligt. Både hvad angår ingredienser i foderet og måden der fodres på. Jo tættere på det naturlige man kan komme, jo mindre gås der på kompromis med én af hestens vigtigste sundhedsfaktorer; fordøjelsen.

Naturlig fordøjelse

Hestens fordøjelsessystem er udviklet til, at hesten spiser omkring 18 timer i døgnet, hvilket bevirker, at der er et næsten konstant flow af spytproduktion, der indeholder et enzym, som starter nedbrydelsen af kulhydrat. Dette har betydning for, at den optimale balance mellem hestens mavesyre og det neutraliserende spyt opretholdes.

Udover hestens behov for hyppigt indtag af foder, betyder mængden af foder også noget for hestens fordøjelsessystem. Da hesten er et flugtdyr, udgør mavesækken kun 10% af det samlede fordøjelsessystem. Det er nyttigt i naturen, hvor hesten hele tiden skal være klar til at løbe væk fra fare, uden store portioner mad i maven, men i moderne hestehold kan det give problemer. Her bliver hestene ofte fodret med kraftfoder 2-3 gange dagligt, hvilket kan resultere i store portioner. Det betyder, at hesten skal bruge længere tid på at fordøje foderet, hvilket kan få indflydelse for hestens præstation og gives der over 1kg kraftfoder ad gangen, er der stor sandsynlighed for hesten ikke udnytter eller fordøjer foderet optimalt på grund af den hurtige omsætning i hestens mavesæk. Når hesten arbejder, føres blodet væk fra tarmkanalerne og ud til musklerne, hvilket betyder at fordøjelsen går i stå. Hvis mavesækken på det tidspunkt ikke er tømt, vil indholdet begynde at gære, hvilket øger risikoen for eksempelvis kolik. Derfor er det væsentligt, at man ikke sætter hesten i arbejde før den har fordøjet, hvilket kan tage op til en time for større portioner.

Stortarmen

Ca. 60% af hestens fordøjelse foregår i stortarmen. Den består af hestens blindtarm og tyktarm. I blindtarmen produceres der vandopløselige fedtopløseligt K-vitamin og B-vitaminer, forudsat at hesten fodres korrekt. Tilsættes der gærkultur og mælkesyrebakterier i foderet forøges antallet af de fiberfordøjende mikroorganismer og medvirker dermed til en øget fiberomsætning. Det er med til at formindske risikoen for fordøjelsesforstyrrelser, forstoppelse mv.

I stortarmen er fordøjelsen forårsaget af mikroorganismer i modsætning til fordøjelsen i tyndtarmen, der hovedsageligt er fremkaldt af enzymer. Det betyder, at der i stortarmen findes en masse mikroorganismer, som nedbryder foderet til flygtige fede syrer, der absorberes af tarmvæggen. Disse mikroorganismer er meget følsomme overfor ændringer i eksempelvis foder, miljø eller stressniveauet hos hesten og en ubalance i disse organismer kan medføre nedsættelse af fordøjelsen eller kolik. Oplever man at ens hest har løs mave eller ”efterløb” kan det med stor sandsynlighed være et symptom på ubalance i stortarmen. Ønsker man at oprette balancen igen eller blot forbygge, kan man med fordel gå efter tilskudsprodukter, der indeholder effektivt prebiotikum og gavnlige mikroorganismer.

Derudover ses der også ofte sandophobning i hestens tyktarm eller blindtarm. Det opstår i forbindelse med hestens græsning på fold, hvor der er stor risiko for, at hesten også indtager jord eller sand udover græsset. Derudover er der en forhøjet risiko, når hesten går på jordfold om vinteren. Har hesten ikke grovfoder til rådighed, er der stor sandsynlighed for, at den vil begynde at slikke på jorden. Her vil den indtage en masse usunde bakterier og indtaget vil på sigt kunne føre til sandophobning i tarmene, som er meget smertefuldt og farligt for hesten. Derfor kan der være en stor fordel i at forbygge ved hjælp af loppefrøskaller med sandudtrækkende og fordøjelsesfremmende effekt.

Urtefarm står altid klar til at dele ud af vores viden omkring hestens fordøjelse, så kontakt os hvis du har brug for rådgivning!

OM URTEFARM