PERSONDATAPOLITIK

GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Urtefarm ApS (“Urtefarm”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Urtefarm eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter til Urtefarm Kundeservice, eller som vi indsamler via Urtefarms hjemmeside, www.urtefarm.dk (“Urtefarm.dk”).

 

1.3

Urtefarm ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til urtefarm kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

 

2.1

Når du besøger Urtefarm.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Urtefarm.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Urtefarm.dk, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder urtefarms Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Urtefarm.dk.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og urtefarm.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre urtefarm.dk samt vise dig relevante tilbud.

 

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på urtefarm.dk.

 

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på Urtefarm.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

 

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.4

Når du besøger urtefarms Facebook side, behandles dine personoplysninger som angivet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via vores Facebook side eller deltager du i en af vores konkurrencer på Facebook, vil Urtefarm behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

 

2.4.1

Formålet med Urtefarms behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

 

2.4.2

Retsgrundlaget for denne behandling er Urtefarms legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

3.1

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Urtefarm, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

 

3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Urtefarm.dk, sker dette via Urtefarms’ PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, NETS. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Urtefarm.dk, er det kun Urtefarms’ PCI certificerede samarbejdspartner NETS – og ikke Urtefarm – som får adgang til dine oplysninger.

 

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af urtefarm.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

 

3.4.1

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

 

DINE RETTIGHEDER

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2

Indsigtsretten

 

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@urtefarm.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.3

Retten til berigtigelse

 

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.4

Retten til sletning

 

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

 

4.6

Retten til dataportabilitet

 

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

4.7

Retten til indsigelse

 

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

 

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@urtefarm.dk

 

4.9

Retten til at klage

 

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 

SLETNING AF PERSONDATA

 

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af Urtefarm.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Urtefarms Cookiepolitik. De cookies, som Urtefarm selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Urtefarms Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

 

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Urtefarm i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 3 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til regnskabslovgivningen.

 

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

5.4

Oplysninger, du giver på Matas Facebook sider, vil som udgangspunkt blive liggende på Facebook siden som en del af sidens historik. Du kan du selv slette dine oplysninger på siden, når du ønsker det. De oplysninger, Matas behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Matas’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.

 

 

SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

Urtefarm ApS, cvr. nr. 40150714 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Urtefarm.

 

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Urtefarm ApS
Park Allé 26
6600 Vejen

Tlf. nr.: 79306969

E-mail: info@urtefarm.dk

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Denne persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på urtefarm.dk.

 

VERSIONER

9.1

Dette er version 1 af Urtefarms persondatapolitik dateret 12. september 2019.