< Tilbage

Urtefarm' Breathe Easy19-12-2017 - 14:09

Understøt sunde luftveje hos hesten med Breathe Easy

De fleste heste med luftvejsproblemer fremstår ofte i umiddelbart fin form, og ser normalvis godt ud, men har nedsat evne til at præstere, da de har nedsat iltoptag samt øget respirationsfrekvens i hvile.  Luftvejsproblemer er en af de allerhyppigste problemstillinger hos heste, især i vinterhalvåret, og det forringer hestens generelle velfærd.

 

Hvis hestens luftvejproblemer skyldes, at den udsættes for stoffer der belaster den luftveje, så er der fare for at det bliver en kronisk inflamation. Det er derfor vigtigt, at man understøtter en sund luftvejsfunktion hos hesten, hvis man oplever at den har udfordringer i den retning. Breathe Easy består af en unik sammensætning af urter, der alle understøtter sunde luftveje, og som er et værdifuldt tilskud til hestens daglige fodring. Breathe Easy er tilsat rapsolie, så det ikke støver ved udfodring. Breathe Easy kan tildeles, hvis man oplever at hesten har hivende vejrtrækning, er snottet eller har tungere vejrtrækning i hvile.

 

Derudover er der flere ting man kan gøre hvis man vil medføre mindre belastning af hestens luftveje:

- Sørg for så meget luft som muligt, gerne løsdrift, udeboks eller boks med vindue, så hesten har adgang til frisk luft hele døgnet.
- Brug strøelse der giver mindst mulige støvgener.
- Undgå at feje stalden, mens hesten står inde.
- Sørg for at vande ridehus og baner, så de ikke støver.
- Brug grovfoder af høj kvalitet, gerne wrap eller alternativt vandet hø.
- Anvend pelleteret eller opblødt foder, det støver markant mindre.
- Ridning i hård frost bør undgås.

 

Heste med luftvejsproblemer, kan sagtens komme til at fungerer normalt og være rideheste, hvis de får optimale vilkår og får understøttet sunde luftveje. 

< Tilbage